Zypern
(Archangelou Michael Kloster/Panagia Asinou/Ayio Moni Kloster/Chrysorrogiatissa Kloster/Kykkos Kloster, 03.2018)
Trodos Gebirge, 03.2018
Trodos Gebirge

Archangelou Michael Kloster, 03.2018
Archangelou Michael Kloster

Archangelou Michael Kloster, 03.2018
Archangelou Michael Kloster

Archangelou Michael Kloster, 03.2018
Archangelou Michael Kloster

Archangelou Michael Kloster, 03.2018
Archangelou Michael Kloster

Archangelou Michael Kloster, 03.2018
Archangelou Michael Kloster

Archangelou Michael Kloster, 03.2018
Archangelou Michael Kloster

Panagia Asinou, 03.2018
Panagia Asinou

Panagia Asinou, 03.2018
Panagia Asinou

Panagia Asinou, 03.2018
Panagia Asinou

Panagia Asinou, 03.2018
Panagia Asinou

Panagia Asinou, 03.2018
Panagia Asinou

Panagia Asinou, 03.2018
Panagia Asinou

Panagia Asinou, 03.2018
Panagia Asinou

Panagia Asinou, 03.2018
Panagia Asinou

Panagia Asinou, 03.2018
Panagia Asinou

Panagia Asinou, 03.2018
Panagia Asinou

Panagia Asinou, 03.2018
Panagia Asinou

Panagia Asinou, 03.2018
Panagia Asinou

Panagia Asinou, 03.2018
Panagia Asinou

Ayio Moni Kloster, 03.2018
Ayio Moni Kloster

Ayio Moni Kloster, 03.2018
Ayio Moni Kloster

Ayio Moni Kloster, 03.2018
Ayio Moni Kloster

Chrysorrogiatissa Kloster, 03.2018
Chrysorrogiatissa Kloster

Chrysorrogiatissa Kloster, 03.2018
Chrysorrogiatissa Kloster

Chrysorrogiatissa Kloster, 03.2018
Chrysorrogiatissa Kloster

Chrysorrogiatissa Kloster, 03.2018
Chrysorrogiatissa Kloster

Chrysorrogiatissa Kloster, 03.2018
Chrysorrogiatissa Kloster

Chrysorrogiatissa Kloster, 03.2018
Chrysorrogiatissa Kloster

Kykkos Kloster, 03.2018
Kykkos Kloster

Kykkos Kloster, 03.2018
Kykkos Kloster

Kykkos Kloster, 03.2018
Kykkos Kloster

Kykkos Kloster, 03.2018
Kykkos Kloster

Kykkos Kloster, 03.2018
Kykkos Kloster

Kykkos Kloster, 03.2018
Kykkos Kloster